Αρχική Εκπαίδευση Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο Επεξ Τροφ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Ι


Εργαστηριακές Ασκήσεις

Άσκηση 1η (Θερμική Αντίσταση)

 •  Πείραμα 1: Καμπύλες Ταχύτητας Θερμικού Θανάτου
 •  Πείραμα 2: Καμπύλες Χρόνων Θερμικού Θανάτου

Άσκηση 2η (Θερμική Διείσδυση)

 •  Πείραμα 1: Θερμική Διείσδυση - Καμπύλες θερμάνσεως & ψύξεως

Άσκηση 3η (Μέθοδοι Υπολογισμού της Θερμικής Επεξεργασίας)

 •  Πείραμα 1: Η Γενική μέθοδος
 •  Πείραμα 2: Η Μαθηματική μέθοδος

Άσκηση 4η (Η Ψύξη των Τροφίμων)

 •  Πείραμα 1: Προσδιορισμός του χρόνου ψύξεως
 •  Πείραμα 2: Προσδιορισμός του Επιφανειακού Συντελεστή Μεταδόσεως Θερμότητος

Άσκηση 5η (Η Κατάψυξη των Τροφίμων)

 •  Πείραμα 1: Ζεμάτισμα των λαχανικών
 •  Πείραμα 2: Ανάλυση της καταψύξεως των τροφίμων
  • Α. Επίδραση του Πάχους του Προϊόντος
  • Β. Επίδραση του Υλικού Συσκευασίας
  • Γ. Επίδραση της Αρχικής Θερμοκρασίας
  • Δ. Επίδραση της Πυκνότητος του Προϊόντος
 •  Πείραμα 3: Η χρήση διαφόρων ουσιών κατά την κατάψυξη των φρούτων

Άσκηση 6η (: Επεξεργασία με Μικροκύματα)

 •  Πείραμα 1: Μελέτη του ζεματίσματος
 •  Πείραμα 2: Θέρμανση με μικροκύματαGreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση