Αρχική Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Π Α Κ Ε Τ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α2

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α2


Αξιολόγηση προγράμματος σπουδών

α) Για την εκτίμηση και αξιολόγηση του υφισταμένου προγράμματος σπουδών αναπτύχθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια για τους σπουδαστές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους πτυχιούχους και την παραγωγή (βιομηχανία - υπηρεσίες), και έγινε ανάλυση αυτών.

β) Επικοινωνία, συλλογή και εκτίμηση εφαρμοζομένων προγραμμάτων στην Ελλάδα και άλλες χώρες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικούς οργανισμούς.

Συμπεράσματα:

Από την ανάλυση προέκυψε ότι:

1. Ο αριθμός των μαθημάτων του υφισταμένου προγράμματος είναι υπερβολικά μεγάλος

2. Απαιτείται αναμόρφωση του περιεχομένου ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων

3. Απαιτείται κατάργηση ή συγχώνευση μαθημάτων

4. Απαιτείται ενσωμάτωση νέων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης

5. Απαιτείται ενίσχυση των μαθημάτων βασικής επιστήμης

6. Απαιτείται εισαγωγή νέων αντικειμένων

7. Απαιτείται μείωση των ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως

8. Απαιτείται επέκταση των μαθημάτων και στο όγδοο εξάμηνο σπουδών

9. Μπορεί και πρέπει να εφαρμοσθεί διδασκαλία ενός μαθήματος από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς

10. Η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη

11. Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να αλλάξει

12. Το Τμήμα πρέπει να διοργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές και σεμινάρια για την εκπαίδευση στελεχών της βιομηχανίας και ανέργων.

13. Πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα και να γίνεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα δε αποτελέσματα της πρέπει να γίνονται γνωστά, καθώς πολλοί δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι γίνεται με το θέμα 'έρευνα' στο Τμήμα

14. Στους σπουδαστές - πτυχιούχους πρέπει να εμφυσάται ο επαγγελματισμός


GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση