Αρχική Προγράμματα Μεταπτυχιακά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

MSc στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων

Το πρόγραμμα είναι δομημένο γύρο από την εφαρμογή των επιστημονικών αρχών που ισχύουν για την κατανόηση των ιδιοτήτων των τροφίμων που σχετίζονται με την ποιότητα, διατροφή και ασφάλεια των, καθώς επίσης και την κριτική εκτίμηση των αναλυτικών αρχών για την ποσοποίησή τους. Επίσης, περιλαμβάνεται η κριτική εκτίμηση των μεθόδων επεξεργασίας των τροφίμων με όρους την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα του προϊόντος.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος, Συντονιστής
Δρ. Γεώργιος Αγγελούσης
Δρ. Μιχαήλ Μπρατάκος
Δρ. Βλαδίμηρος Λουγκοβόης
Δρ. Κωνσταντίνος Σφλώμος
Δρ. Ιωάννης Τσάκνης
Κ. Δημήτριος Τυμπής


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Ευάγγελος Σ. Λάζος, PhD, Καθηγητής, Συντονιστής, Επεξεργασία τροφίμων, συντήρηση τροφίμων, ανάπτυξη προϊόντος, συστήματα υγιεινής
 • Γεώργιος Αγγελούσης, PhD, Καθηγητής, Πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα
 • Μιχαήλ Μπρατάκος, PhD, Καθηγητής, Ανάλυση τροφίμων
 • Βλαδίμηρος Λουγκοβόης, PhD, Καθηγητής, Χημεία & ανάλυση τροφίμων
 • Βλάσης Γκέργκης, PhD, Καθηγητής, Ανάλυση τροφίμων
 • Χρήστος Κεχαγιάς, PhD, Καθηγητής, Ανάλυση τροφίμων, τεχνολογία μεμβρανών
 • Γεώργιος Ηλιόπουλος, PhD, Καθηγητής, Χημεία τροφίμων
 • Κωνσταντίνος Σφλώμος, PhD, Καθηγητής, Χημεία τροφίμων, οργανοληπτικός έλεγχος
 • Νικόλαος Τσιάρας, PhD, Καθηγητής, Βιταμίνες, μέταλλα
 • Ιωάννης Τσάκνης, PhD, Καθηγητής, Λιπίδια τροφίμων
 • Αθανάσιος Λαμπρόπουλος, PhD, Καθηγητής, Μηχανική τροφίμων
 • Βάιος Καραθάνος, PhD, Καθηγητής, Μηχανική τροφίμων
 • Ευάγγελος Κατσογιάννος, , PhD, Επιστημονικός συνεργάτης, Μηχανική τροφίμων
 • Νικόλαος Καρακασίδης, PhD, Καθηγητής, Συσκευασία τροφίμων
 • Κωνσταντίνος Γεννηγεώργης, PhD, Καθηγητής, Επιστημονικός συνεργάτης, Μικροβιολογία τροφίμων
 • Παναγιώτης Καλαθενός, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης, Μικροβιολογία τροφίμων
 • Ευάγγελος Ευμορφόπουλος, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης, Μικροβιολογία τροφίμων
 • Θεοδώρα Χίνη, MSc, Καθηγητής,, Μικροβιολογία τροφίμων
 • Δημήτριος Τυμπής, Καθηγητής Εφαρμογών, Μικροβιολογία τροφίμων

ΣΚΟΠΟΙ

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με υγιείς γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή της στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων


Ιδιαίτεροι στόχοι είναι:

 • Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας και επεξεργασίας - μηχανικής τροφίμων.
 • Η εκτίμηση και οι λεπτομέρειες των επιδράσεων των συστατικών, της δομής και σύνθεσης στη συνολική ποιότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.
 • Ανάπτυξη ικανότητας να ταυτοποιούν και εκτιμούν αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, την εκλογή των καταλλήλων μεθόδων και την κριτική αξιολόγηση της σημασίας των πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αναζήτηση και ανεύρεση πληροφοριών, την εκτίμηση τους, τη χρησιμοποίηση και επικοινωνία.
 • Ανάπτυξη ικανότητας ανάληψης και διεξαγωγής έρευνας επί της επιστήμης των τροφίμων.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το πρόγραμμα ξεκινά στο μέσον του Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η διάρκεια σπουδών για συνεχείς σπουδές είναι 48 εβδομάδες (πρόγραμμα ενός έτους).
 • Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε τρία εξάμηνα σπουδών 16 εβδομάδων, τα οποία οργανώνονται ως εξής:
 • Πρώτο εξάμηνο, 16 εβδομάδες, Τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας, Ελλάδα.
 • Δεύτερο εξάμηνο, 16 εβδομάδες, Department of Food Science & Technology, University of Lincolnshire & Humberside, U.K.
 • Τρίτο εξάμηνο, 16 εβδομάδες, Ελλάδα ή Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρώτο Εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής αναλαμβάνει μια σε βάθος σπουδή της χημείας & ανάλυσης, μικροβιολογίας και επεξεργασίας -μηχανικής τροφίμων με παρακολούθηση των παρακάτω μαθημάτων:

 • Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων -1
 • Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων -2
 • Αρχές Τεχνολογίας ΤροφίμωνΣυντήρηση Τροφίμων & Ανάπτυξη Προϊόντων
 • ΑνάλυσηΤροφίμων
 • Χημεία Τροφίμων
 • Θέματα μικροβιολογίας

Τα οποία διδάσκονται στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας


Δεύτερο Εξάμηνο

Κατά το δεύτερο εξάμηνο ο φοιτητής παρακολουθεί τα μαθήματα:

 • Συστήματα Ελέγχου Τροφίμων
 • Μέθοδοι και δεξιότητες ΈρευναςΘέματα Μικροβιολογίας τροφίμων
 • Εφαρμογές της Χημείας Τροφίμων Επιλογή Επιστήμη & Τεχνολογία Ιχθυηρών
 • Επιστήμη & Τεχνολογίας Γαλακτοκομικών
 • Επιστήμη & Τεχνολογία ΣιτηρώνΕπιστήμη & Τεχνολογία Φρούτων και λαχανικών
 • Βιοτεχνολογία τροφίμωνΤρόφιμα με Ζωικούς Ιστούς
 • Το περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί από το Food Science & Technology Department, University of Lincolnshire & Humberside.

Τρίτο εξάμηνο
Ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση project, το οποίο μπορεί να εκτελεσθεί είτε στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας, ή στο Food Science & Technology Department, University of Lincolnshire & Humberside.


ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Μεταξύ των μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης είναι:

 • Διαλέξεις
 • Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις στο πειραματικό εργοστάσιο
 • Σεμινάρια
 • Εργασίες
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Επισκέψεις
 • Project
 • Ανεξάρτητη μελέτη

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλες τις μορφές διδασκαλίας και εκμάθησης


ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείται μια ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης. Κάθε μέθοδος λαμβάνει υπ� όψιν τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκμάθησης και τη μορφή της διαδικασίας εκμάθησης.

Τυπικές μέθοδοι αξιολόγησης είναι:

 • Τελική εξέταση
 • Εξέταση με ανοικτό βιβλίο
 • Ανάθεση συγγραφής δοκιμίου
 • Απόδοση στο σεμινάριο ή ομαδικές συζητήσεις
 • Παρουσίαση γραπτής εργασίας
 • Προφορική παρουσίαση
 • Απόδοση στην πρακτική εργασία (εργαστήριο & πειραματικό εργοστάσιο)
 • Project
 • Εκπλήρωση ειδικών καθηκόντων, πχ ανάπτυξη εγχειριδίου λειτουργίας, σχεδιασμός μαθήματος, σεμιναρίου ή άλλης μορφής εκπαίδευσης κλπ.

Τμηματικές Εξετάσεις

Οι μέθοδοι αξιολόγησης για το πρώτο εξάμηνο είναι σύμφωνες με τις παραπάνω μορφέςδιδασκαλίας και εκμάθησης και τον τρόπο εξετάσεων που εφαρμόζονται από το Τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας.

Η συνολική αξιολόγηση κάθε φοιτητή είναι το αποτέλεσμα όλων των μορφών διδασκαλίας και εκμάθησης. Ο τελικός βαθμός αποτελείται από τους βαθμούς τριών τελικών γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα FA, MC και FPPD, της πρακτικής εργασίας του εξαμήνου, των σεμιναρίων, των εργασιών, των μελετών περιπτώσεων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας που ανατέθηκε.

Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου.

Για την επιτυχία, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει όχι λιγότερο από το 40% του μεγίστου της βαθμολογικής κλίμακας (0-100).Φοιτητής που απέτυχε σε μια εξέταση, μπορεί, με τη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής MSc, να επανεξετασθεί σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή.


Τελικές Εξετάσεις

Οι τελικές εξετάσεις αποτελούνται από:

 • Μία τελική εξέταση 2 ωρών σε δύο μαθήματα
 • Αξιολόγηση της πρακτικής εργασίας, των σεμιναρίων, των εργασιών, των μελετών περιπτώσεων και οποιασδήποτε άλλης εργασίας ανατέθηκε κατά το έτος.
 • Γραπτή και προφορική παρουσίαση του MSc project
 • Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται περί το τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου στο ULH
 • Η παρουσίαση του MSc project γίνεται εντός του πρώτου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου.

ΤΟ PROJECT

Το project αποτελεί μελέτη επί ενός εξειδικευμένου αντικειμένου της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Το project καθιστά ικανό το σπουδαστή να αναπτύξει πρωτοβουλία, ικανότητα και δημιουργικότητα κατά ένα ανεξάρτητο τρόπο, ο οποίος δεν είναι δυνατός με τις κανονικές μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης. Το project απαιτεί και τα δύο βιβλιογραφική ανασκόπηση & διερεύνηση και πειραματική εργασία, και επιτρέπει την εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε ένα πραγματικό πρόβλημα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων.Το project μπορεί να ασχολείται με οποιαδήποτε πλευρά της βιομηχανικής ή επιχειρησιακής δραστηριότητας και συμπεριλαμβάνει έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασμό, παραγωγή, έρευνα αγοράς κλπ.
Κάθε φοιτητής εκπονεί το δικό του project υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος, μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο σπουδαστής είναι υπεύθυνος για το project και ειδικότερα καθορίζει το πώς θα μελετηθεί το θέμα, σχεδιάζει τη μεθοδολογία και την πειραματική εργασία, εκτελεί την πειραματική εργασία, αναλύει τα προηγούμενα ευρήματα (βιβλιογραφία), τα ληφθέντα αποτελέσματα και εξάγει έγκυρα συμπεράσματα. Ο επιβλέπων καθοδηγεί το σπουδαστή σε βαθμό ώστε αυτός να εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση η βοήθεια δεν θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το αποτέλεσμα να θεωρηθεί έργο του επιβλέποντος. Ο σπουδαστής πρέπει να θεωρεί τον επιβλέποντα ως σύμβουλο και καθοδηγητή και πρέπει να τον πληροφορεί για την πορεία του project σε κάθε χρονική στιγμή. Ο επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των απαιτουμένων μέσων. Ο σπουδαστής δεν πρέπει να ξεκινήσει την εργασία πριν λάβει την έγκριση του επιβλέποντος.

Κάθε επικοινωνία του σπουδαστή, προφορική ή γραπτή, με τρίτους ως ούσα εκ μέρους του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ή του ΤΕΙ Αθήνας απαγορεύεται αυστηρώς. Αν υπάρξει ανάγκη για αυτό θα πρέπει να γίνει με έγκριση του επιβλέποντος ή του συντονιστή του προγράμματος.

Ο χρόνος ο οποίος διατίθεται για την εκπόνηση του project είναι κυρίως το τρίτο εξάμηνο σπουδών (συνήθως από τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου). Από αυτόν 180 ώρες περίπου πρέπει να αφιερωθούν για την πειραματική εργασία, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα διατεθεί στην προετοιμασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τη συγγραφή του project.

Το project, μετά την έγκριση από τον επιβλέποντα, υποβάλλεται τυπωμένο και δεμένο για περαιτέρω παρουσίαση και αξιολόγηση. Έτσι, το project αποτελεί μια μέθοδο αξιολόγησης και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραπτώς και προφορικώς.


Ειδικά Θέματα

Εγγραφή

Οι σπουδαστές μετά την επιλογή τους και με την έναρξη του προγράμματος εγγράφονται ως μεταπτυχιακοί σπουδαστές.

Ερευνα και Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των MSc projects, τα οποία αποτελούν μέρος ή συνεισφορά σε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται οικονομικά από το ΤΕΙ Αθήνας ή άλλες πηγές δημόσιες, ιδιωτικές ή ευρωπαϊκές διέπονται από τους όρους του συμβολαίου του προγράμματος και η άνευ αδείας χρήση τους απαγορεύεται.

Αν το πρόγραμμα χρηματοδοτείται ή στηρίζεται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα, τότε τα αποτελέσματα διέπονται από την εκεί κατάσταση & συμβόλαιο του ερευνητικού προγράμματος.

GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση