Αρχική Ιστορία

Ιστορία

Το σημερινό Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ιδρύθηκε το 1974 στα Κ.Α.Τ.Ε., με την ονομασία Α.Σ.ΤΕ.Τ. (Ανωτέρα Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων) και περιλάμβανε ένα Τμήμα, το Τμήμα Φυτικών Προϊόντων.

 

Το 1977 τα Κ.Α.Τ.Ε. μετονομάσθηκαν σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε..

Το 1983 έχουμε την μετεξέλιξη των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε Τ.Ε.Ι., η Σχολή από Α.Σ.ΤΕ.Τ. μετονομάσθηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και που τώρα περιελάμβανε δύο Τμήματα, το Τμήμα Φυτικών και το Τμήμα Ζωικών Προϊόντων.

Το 1985 τα δύο Τμήματα μετεξελίχθηκαν σε ένα ενιαίο Τμήμα με την ονομασία, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, συγχρόνως ιδρύθηκε και το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ενώ η Σχολή μετονομάσθηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.).

Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν τέσσερα χρόνια, επτά διδακτικά εξάμηνα που συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από ένα εξάμηνο Πρακτική άσκηση.

Κατά την διάρκεια των σπουδών και μάλιστα στο 7ο εξάμηνο, οι σπουδαστές εκπονούν πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής αλλά και των υπηρεσιών στον τομέα των Τροφίμων και Ποτών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πειραματικό εργοστάσιο (pilot plant) που ο εξοπλισμός του ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις και οι σπουδαστές εξασκούνται σε συνθήκες όμοιες με αυτές των βιομηχανιών.

  • Αριθμός φοιτησάντων-Αποφοίτων

Από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος (Φεβρουάριος του 1974) έχουν εισαχθεί συνολικά: 3.750 φοιτητές ενώ έχουν καταστεί πτυχιούχοι: 1.054.

  • Δυνατότητες-Προοπτικές

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος COMMET συμμετείχε σε διάφορα δίκτυα (ΑΓΡΟ-ΣΠΕΚ, C.E.F.E.T.E. - Consortium of European Food Education and Training Enterprises) ενώ στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS, στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργασίας (I.C.P.) με συντονιστή το Humberside Polytechnic. Από το 1993 διοργανώνει με ιδιαίτερη επιτυχία και με συμμετοχή του Humberside University επιμορφωτικό σεμινάριο στην "Τεχνολογία Τροφίμων" που καταλήγει σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στο σεμινάριο αυτό φοιτούν εκτός από πτυχιούχους του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι συναφών τμημάτων Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Γεωργικού Πανεπιστημίου.

Στα 24 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, με τις διάφορες μορφές του, έχουν εκπονηθεί ερευνητικές εργασίες, τόσο από τους σπουδαστές του Tμήματος με την επίβλεψη του Ε.Π., όσο και από το Ε.Π. πάνω σε θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων.

 

Σήμερα το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων με τον εξοπλισμό που διαθέτει καθώς επίσης και με το υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί αυτοδύναμα να οργανώσει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

 

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων στην πραγματικότητα είναι το Πειραματικό Εργοστάσιο του Τμήματος.
Περιέχει εξειδικευμένα όργανα και εξοπλισμό επεξεργασίας των τροφίμων, επιτρέποντας έτσι την πειραματική επεξεργασία και την εργαστηριακή ανάλυση των προϊόντων τροφίμων, καθώς και την εκτίμηση αυτών κατά την αποθήκευση. Λεπτομερέστερα, το πειραματικό εργοστάσιο (pilot plant) είναι εξοπλισμένο έτσι και επιτρέπει την διεξαγωγή πειραματικώς επεξεργασιών όπως κατάψυξη, ψύξη, κονσερβοποίηση, αφυδάτωση & συμπύκνωση (εξάτμιση, R/O, UF), εξώθηση, ζύμωση, φυγοκέντριση & διήθηση κ.λπ. Επίσης, είναι εξοπλισμένο με συστήματα μελέτης της εναλλαγής θερμότητος και της ροής των ρευστών, καθώς και για την επεξεργασία των σιτηρών, γάλακτος, φρούτων και λαχανικών.

GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση