Αρχική Προσωπικό Αγγελούσης Δημοσιεύσεις

Αγγελούσης Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. AGGELOUSIS, G.M. (1985). <<Aroma of bread>> (Lecture). 10th Congress of Chemistry Patra.

2. AGGELOUSIS, G.M. (1988) <<Aromatic compounds of bread>> (Lecture).

Proceedings of 2nd congress Food Technologists. Athens.

3. LAZOS, E.S., AGGELOUSIS G. and Alexakis A. (1989). Metal and proximate composition of the edible portion of 11 freshwater fish species. J. Food Comp. Anal., 2:371-381.

4. AGGELOUSIS G. and LAZOS, E.S. (1991) Fatty acid composition of the lipids from eight freshwater fish species from Greece. J. Food Comp. Anal., 4:68-76.

5. AGGELOUSIS G.M. (1991). Rapid methods of Food Analysis: significanse, possibilities, limitation. Proceedings <<Rarid Methods of Analysis in Quality Control of Foods>> p.p. 12-17. Seminar. Athens.

6. LAZOS E.S., AGGELOUSIS G., and BRATAKOS M. (1992).

Fermentation of Trahanas: A milk-wheat flour compination. Plant Foods for Human Nutrition 44:45-62 (1993).

7. KOMATIS M.E., AGGELOUSIS G. and GIANNOVITS-ARGYRIADI N. (1992).

Analysis of the volatile constituents of a specialtype of white bread. In Food Science and Human Nutrition G. Charalambous(ed). 1992 Elsevier Science Publishers. p. 175-182

8. Ε. ΛΑΖΟΣ-Γ. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ-Μ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Περιεκτικότητα σε αλάτι μερικών snacks, προϊόντων αρτοποϊίας και αλατισμένων ξηρών καρπών. Επιθεώρηση Τεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων: 4: 98-101(1983).

9. KOMATIS M.E., AGGELOUSIS G. (1993). Qualitative Analysis of volatile compounds from the Crust and Crumb of anise white bread. Sciences des Aliments, 13 (1993), 585-591.

10. AGGELOUSIS G.-LALAS S., Quality changes of selected vegetable oils during frying of doughnuts. La Rivista italiana delle-Sostauze. Vol Lxxiv - DICEMBRE 1997 - p. 559-565.

11. Μ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ-Ε. ΛΑΖΟΣ- Γ. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ

"Συγκέντρωση χρωμίου σε τρόφιμα που παράγονται και καταναλώνονται στην Ελλάδα. Διαιτητική λήψη χρωμίου". 5ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου-Ελλάδος, Κύπρος, 4-7 Σεπτεμβρίου 1996.

GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση