Αρχική Περιήγηση Εργαστήριο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  • Είναι πολύ καλά εξοπλισμένο
  • Προσφέρει δυνατότητες επεξεργασίας και προσομοίωση επεξεργασίας σε μικρή κλίμακα
  • Προσφέρει δυνατότητες μελέτης των παραμέτρων επεξεργασίας, καθώς και των προστιθέμενων συστατικών
  • Προσφέρει δυνατότητες εκτίμησης της ποιότητας των προϊόντων τροφίμων
  • Είναι κατάλληλο για τη διεξαγωγή έρευνας επί των τροφίμων
  • Είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση των σπουδαστών

erg1

erg2

Εξοπλισμός

GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση