Αρχική Εκπαίδευση Μαθήματα Αξιοποίηση Υποπρ Βιομηχ Τροφ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Ώρες - Πιστωτικές Μονάδες: Δ 2, Ε 0, Σ 2 - ΠΜ 2

Περιγραφή:

Λεπτομερής ανάπτυξη των πηγών μολύνσεως και των μεθόδων διαθεσεως των αποβλήτων. Δημιουργία αποβλήτων, συλλογή, προ-επεξεργασία & τελική επεξεργασία. Δημιουργία & επεξεργασία αποβλήτων ανά κατηγορία βιομηχανίας τροφίμων (φρούτων-λαχανικών, κρέατος, ψαριών, γάλακτος κ.λπ.). Ανάκτηση και χρησιμοποίηση υποπροϊόντων.

1. Ποιότητα του Περιβάλλοντος:

Περιβάλλον, Μόλυνση του Αέρα, Υγεία, Ασθένειες & Μόλυνση του Αέρα, Οι Ρύποι, Έλεγχος Ρυπάνσεως Αέρα, Ζωικά Απόβλητα, Θερμική Μόλυνση, Τοξικές Χημικές Ενώσεις, Στερεά Απόβλητα, Θόρυβος (Ηχορύπανση), Κηλίδες Πετρελαίου.

2. Εισαγωγή στις Δυνατότητες Χρησιμοποιήσεως των Αποβλήτων

Ορισμός Όρων για την Μέτρηση των Απωλειών Τροφίμων Κατά την Επεξεργασία: Απόδοση, Απώλεια, Απόβλητο. Απόβλητο ή Πηγή Αγαθού, Η Χρησιμοποίηση των Απόβλητων Προϊόντων, Μοντέλα για τη Μείωση των Αποβλήτων.

3. Ανάκτηση Εδωδίμων Προϊόντων Από Απόβλητα

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΙ Επεξεργασίας, Άντληση, Κοσκίνισμα ή Εσχαρισμός, Απομάκρυνση Πετρωδών και Άλλων Υλικών, Καθίζηση, Επίπλευση, Διήθηση, Φυγοκέντριση, Αντίστροφη Ώσμωση, Υπερδιήθηση, Ηλεκτοδιαπίδυση, Ιονανταλλαγή, Πήξη και Συσσωμάτωση, Προσρόφηση, Άλλες Επεξεργασίες, Ενζυματικές Διεργασίες, Μικροβιολογικές Διεργασίες, Ασφάλεια και Υγιεινότητα

4. Υποπροϊόντα και Απόβλητα της Επεξεργασίας των Λαχανικών

ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΜΑΤΑ: Παραγωγή Λαδιού, Πρωτεΐνες Τομάτας, Τα Απόβλητα Της Τομάτας Ως Ζωοτροφή. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ.

5. Υποπροϊόντα και Απόβλητα της Επεξεργασίας των Φρούτων

Τύποι Απόβλητων, Υποπροϊόντα Εσπεριδοειδών: Έλαια Φλοιού, Λάδια των Σπόρων, Πηκτίνη, Παρασκευή Κιτρικού Οξέος, Παρασκευή Πούλπας& Μελάσας Εσπεριδοειδών, Υποπροϊόντα Άλλων Φρούτων.

6. Υποπροϊόντα και Απόβλητα της Βιομηχανίας Κρέατος και Πουλερικών

Χαρακτηρισμός της Βιομηχανίας. Προϊόντα Ερυθρού Κρέατος: Προϊόντα Πουλερικών. Ανεξάρτητος Αποχωρισμός - Ανάκτηση Προϊόντων. Υποπροϊόντα της Επεξεργασίας του Κρέατος και Πουλερικών: Ανάκτηση Πρωτεΐνης, Επεξεργασία του Αίματος, Επεξεργασία των Δερμάτων, Παρασκευή Ζελατίνης.

7. Υποπροϊόντα και Απόβλητα της Βιομηχανίας των Ιχθυηρών

Επεξεργασία των Ιχθυηρών και Τύποι Απόβλητων, Παραγωγή Ιχθυάλευρων, Παραγωγή Ιχθυόκολλας, Παραγωγή Ιχθυελαίων.

Προτεινόμενα Βιβλία:

 • Anonymous, (1986). Environmental assessment and management of the fish processing industry, Sectoral studies series Nr 28, UNIDO, Vienna, Austria.
 • APHA. (1992). Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 18th Edition. American Public Health Association. Washington DC.
 • APHSM (American Public Health Association), 1989. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 17th. Ed., Washington DC, USA.
 • Barnes, D., Forster, C.F. and Hrudey, S.E. (1984). Surveys in Industrial Wastewater Treatment: Food and Allied Industries. Pittman Publishing Limited, London, England.
 • Chittenden, A.E., Head, S.W. & Breag, G. (1980). Anaerobic digester for small scale vegetable processing plant. Report of the Tropical Product Institute, G139, 23p.
 • Civit, E.M; Parin, M.A. and Lupin, H.M.; (1982). Recovery of Protein and Oil from Fishery Blood- water Waste. Effect of pH and Temperature. Water Research, 16:809-814.
 • Edwards,J.D. (1996). Industrial Wastewater Treatment, A Guidebook. CRC Press/Lewis Publishers, Inc.
 • FAO. (1992). Wastewater treatment and use in agriculture. M.B. Pescod. FAO Irrigation and Drainage Paper 47, FAO, Rome. 125 p.
 • Gunnerson, C.G. & Stuckey, D.C. (1986). Anerobic digestion: Principles and Practices for the Biogas System. World Bank Technical Paper No. 49, UNDP Project Management Report No. 5, Washington D.C.
 • Hrudey, E.S. (1984). In Surveys in Industrial Wastewater Treatment, Vol. 1. Food and Allied Industries, D. Barnes, G.F. Foster, and S.E Hrudey (eds.), p.128. Pitman Advanced Publishing program.
 • Knoi, W., Most, M.M. & Waart, J. (1978). Biogas production by anaerobic digestion of fruit and vegetable waste, a preliminary study. J. Sci. Food Agric. 29: 822-30.
 • Lane, A.G. (1984). Anaerobic digestion of orange peel. Food Technol. Aust. 36(3): 125-7.
 • Marshall, K. R. and Harper, W. J. (1984). The treatment of wastes from the
 • McNeil, I. and Husband, P. (1995). Water and Waste Minimisation. Optimisation
 • Metcalf & Eddy Inc, et al (2002). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. McGraw-Hill Companies.
 • National Productivity Council, India, (1994). From Waste to Profits: Guidelines for Waste Minimization. National Productivity Council. New Delhi, India.
 • Ockerman, H.W. and Hansen, C.L. (1988). Animal by-product processing. Ellis Horwood Ltd., Chichester, England.
  of Water Use and Control of Waste in Abattoirs. Australian Meat Technology
 • Oi, S. Yamanaka, H. & Yamamoto, T. (1980). Methane fermentation of bagasses and some factors to improve the fermentation. J. Ferment. Technol. 58 (4): 367-72.
 • Pearson, A.M. and Dutson, T.R. (1988). Edible meat by-products. Elsevier, London, England.
 • Pearson, A.M. and Dutson, T.R. (1992). Inedible meat by-products. Elsevier, London, England.
 • Straub, C.P. (1989). Practical Handbook of Environmental Control. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida
 • Tchobanoglous, G., Burton, F.L, and Stensel, H.D. (2002). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition.
 • United Nations Environment Programme Industry and Environment (UNEP IE), (1995). Food processing and the environment. UNEP Industry and Environment 18(1).
GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση