Αρχική Εκπαίδευση Μαθήματα Διαλέξεις

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Θερμική Επεξεργασία των Τροφίμων                            Ακτινοβόληση των τροφίμων

Η κατάψυξη των Τροφίμων                                            Ζυμώσεις των τροφίμων

Εξάτμιση                                                                         Αφυδάτωση των τροφίμων

Η Ψύξη των Τροφίμων                                                    Ζεμάτισμα

Ασηπτική Επεξεργασία των Τροφίμων                           Ενεργότητα Ύδατος

Τεχνολογία Εμποδίων                                                     Το μαρινάρισμα των τροφίμων

Ξήρανση με Ψεκασμό                                                       Τηγάνισμα των τροφίμων

Η Εξώθηση των Τροφίμων                                              Αλάτιση των τροφίμων

Συντήρηση με Άλας & Σάκχαρο                                       Η Κάπνιση των τροφίμων

Συντήρηση Τροφίμων με Προσθήκη Σακχάρου               Αφυδάτωση των τροφίμων με Κατάψυξη - Εξάχνωση

Ελεγχόμενες & Τροποιημένες Ατμόσφαιρες                    Υαλώδης Μετάβαση ή Μετάπτωση στα ΤρόφιμαGreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση