Αρχική Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Π Α Κ Ε Τ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Β2

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β2

Προμήθεια και Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού


Στο πακέτο αυτό αναπτύσσονται θέματα όπως το πώς θα είναι οι αίθουσες διδασκαλίας του αύριο, πώς γίνεται η διδασκαλία με πολυμέσα, δίδεται ένας σύντομος οδηγός για τα αλληλεπιδρώντα πολυμέσα & την υποστήριξη της διδασκαλίας & εκμάθησης, τι είδους πολυμέσα είναι διαθέσιμα, πώς μπορούν τα πολυμέσα να ενσωματωθούν στα γενικά εκπαιδευτικά πλαίσια, η ανεύρεση εκπαιδευτικού υλικού


Οι Αίθουσες Διδασκαλίας του Αύριο

Τι προβλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι η "τάξη του αύριο"; Γνωρίζουμε ότι τα σχολεία μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε, δεν περιορίζονται πλέον από τοίχους και κτίρια. Ωστόσο, η τάξη του αύριο πιθανότατα να είναι ακόμα σε ένα μέρος, με μια ποικιλία εμπειριών εκμάθησης διαθέσιμων στους σπουδαστές, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σαν εργαλείο όταν είναι δυνατό ένα προς το σπουδαστή κατευθυνόμενο περιβάλλον. Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία, η καλύτερη κατανόηση του πώς μαθαίνουν οι σπουδαστές και η διαθεσιμότητα των δεδομένων για την λήψη σημαντικών αποφάσεων είναι μερικοί από τους παράγοντες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να εκπαιδεύσουμε καλύτερα έναν σπουδαστή του αύριο.


Διδασκαλία με Πολυμέσα

Μέσα στα τελευταία λίγα χρόνια τα πολυμέσα έχουν γίνει μια πολύ συνηθισμένη λέξη. Οι εφημερίδες παρουσιάζουν άρθρα πάνω σ' αυτό κάθε εβδομάδα, οι βιτρίνες είναι γεμάτες με PC πολυμέσων και η Encarta (η εγκυκλοπαίδεια των πολυμέσων της Microsoft) συνεχίζει να επικρατεί στις λίστες των μπεστ-σέλερ CD-ROM. Ποιες είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών στην ανώτερη εκπαίδευση;

Σύντομος Οδηγός για τα Αλληλεπιδρώντα Πολυμέσα & Υποστήριξη της Διδασκαλίας & Εκμάθησης

Τα αλληλεπιδρώντα πολυμέσα ορίζονται με τρία κριτήρια:

Αλληλεπιδρώντα Πολυμέσα είναι κάθε πακέτο υλικών το οποίο περιλαμβάνει κάποιους συνδυασμούς κειμένων, γραφικών, σταθερών εικόνων, κινητών εικόνων (animation), βίντεο και ήχο (audio).Τα υλικά αυτά συσκευάζονται, ολοκληρώνονται, και συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο που προσφέρει στους χρήστες την ικανότητα να αναζητούν, να ταξιδεύουν και να αναλύουν αυτά τα υλικά μέσω διαφόρων μέσων έρευνας και διαχείρισης περιεχομένων, καθώς και την ικανότητα να σχολιάζουν και να προσωποποιούν αυτά τα υλικά.Τα αλληλεπιδρώντα πολυμέσα είναι πάντα αναγνωστό-κεντρικά. Στα αλληλεπιδρώντα πολυμέσα, ο αναγνώστης ελέγχει την εμπειρία ανάγνωσης του υλικού με το να είναι ικανός να διαλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές επιλογές, επιλέγοντας μοναδικές οδούς και σειρά μέσω των υλικών. Μια από τις μορφές κλειδιά των αλληλεπιδρώντων πολυμέσων είναι η ικανότητα να ταξιδεύουν ή πλοηγούν μέσω των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο είναι πιο σημαντικός για τον ατομικό χρήστη.

Τι Είδους Πολυμέσα Είναι Διαθέσιμα

i. Εκπαιδευτικά Πακέτα: Γενική & Ευρεία Παιδεία.

ii. Εκπαιδευτικά Πακέτα: Ειδικά Θέματα & Συλλογές.

iii. Προσομοιώσεις.

iv. Ηλεκτρονικά Κείμενα.

v. Αλληλεπιδρώντα Εκπαιδευτικά Εργαλεία Αναφοράς.

Πώς Μπορούν τα Πολυμέσα να Ενσωματωθούν στα Γενικά Εκπαιδευτικά Πλαίσια;

Σενάριο #1: Δημιουργία μιας Πηγής Πολυμέσων Βασιζόμενης στη Βιβλιοθήκη για Εκπαιδευτικούς.

Σενάριο #2: Η Δημιουργία μιας Πηγής Πολυμέσων Βασιζόμενη σε Βιβλιοθήκη για τους Σπουδαστές.

Σενάριο #3: Χρήση Κειμένων Πολυμέσων ως Συμπληρωματικών Υλικών της Ύλης Συγκεκριμένων Μαθημάτων.

Σενάριο #4: Χρήση Ηλεκτρονικών Κειμένων σαν Εργαλεία για τη Διδασκαλία και την Ενίσχυση Αναλυτικών Ικανοτήτων και Ικανοτήτων Ανάγνωσης.

Σενάριο #5: Κατεύθυνση μια Ολόκληρης Σειράς Μαθημάτων Γύρω από τη Χρήση και τη Δημιουργία των Υλικών Πολυμέσων.

Ανεύρεση Εκπαιδευτικού Υλικού

Η μελετητική ομάδα κατά την εκπόνηση του πακέτου αυτού έδωσε προτεραιότητα στην ανεύρεση και αγορά υλικού στην Ελληνική γλώσσα. Το αντικείμενο της Τεχνολογίας Τροφίμων είναι πολύ εξειδικευμένο και από τη διερεύνηση φάνηκε ότι δεν υπάρχουν και πολλά τέτοια μέσα στην Ελληνική γλώσσα .

Τα μέλη της ομάδας είχαν επίσης ως έργο την αναζήτηση και ανεύρεση καταλλήλου, για την τεχνολογία τροφίμων, εκπαιδευτικό υλικό. Μετά επίπονες προσπάθειες συγκεντρώθηκε το παρακάτω υλικό, σημαντικό μέρος του οποίου αγοράστηκε ή βρίσκεται υπό προμήθεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει δυσκολία στην έγκαιρη προμήθεια του υλικού αυτού, που απορρέει από το εξειδικευμένο του αντικειμένου και από το γεγονός ότι οι εταιρείες, οργανισμοί, ιδρύματα κλπ, πρέπει να κάνουν ειδική αναπαραγωγή του υλικού για μας.


GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση