Αρχική Προσωπικό Β. Κυρανά

Β. Κ υ ρ α ν ά


Kyran1 

 

Βασιλική Κυρανά
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10
Αιγάλεω, Αθήνα
Τηλ.: +3 210 538537
Fax: +3 210 5314874
e-mail:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Πτυχίο "Τεχνολογίας Τροφίμων" - Τμήμα Ζωικών Προϊόντων, ΚΑΤΕΕ Θεσ/νίκης (1980).
  • Πτυχίο "Παιδαγωγικών Σπουδών" - ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (1984).
  • Master of Philosophy (Fisheries) - University of Hull, UK (2002)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

  • Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Εκτίμηση φρεσκότητας ιχθυηρών και προϊόντων τους

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση